ffaattii

  • تصویر نمایه NEG.AR
    NEG.AR - "‎باید کسی را پیدا کنم ‎دوستم داشته باشد ‎آن قدر ‎که یکی از این شب‌هاى لعنتی ‎آغوشش را برای من و ‎یک دنیا خستگی بگشاید ‎هیچ نگوید ‎هیچ نپرسد…!"مشاهده
    آخرین فعالیت: 1 ساعت و 6 دقیقه قبل

کاربران آنلاین

تصویر نمایه parham
تصویر نمایه negin
تصویر نمایه Mehran&Mobina