mobina81

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  ×…چقدر حرف دارم برای سکوت کردن…×

 • mobina81 یک دیدگاه جدید ارسال کرد در حال حاضر

  کی دقیقا؟؟؟

 • mobina81 یک دیدگاه جدید ارسال کرد در حال حاضر

  باز ناراحتی؟!؟

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  همه بهانه هایم از نبودن توست
  اگر باشی…
  اگرباشی..
  از هزار و یک بلاهم بهانه نمی گیرم . . .

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘـــــــــــﻪ ﺍﻧﺪ : “ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ”
  ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳـــــﺘﻲ ﻧﭽﺸﻴـــﺪﻩ ﺍﻧﺪ
  ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﻱ ﻧﮑــــــﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ . . .

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  خاک بر سرِ تمامِ این کلمات
  اگر تو از میانِ تمامشان
  نفهمی من دلتنگم . . . !

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  نمى دانم چه رابطه ایست ؟
  بین نبودنت با رنگ ها
  دلتنگ تو که میشوم
  زندگى ام سیاه مى شود !

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  هر وقت

  از دست کسی یا چیزی ناراحت شدی

  فقط یه لحظه به نبودنش

  یا

  نداشتنش فکر کن !

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  تنهایی همین است

  تکرار نامنظم من بی تو

  بی آنکه بدانی برای تو نفس می کشم

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد

  بوی تنت را بگیرد

  آغوشت را از من بگیرد

  چه احساس مبهمی است حسادت !

 • mobina81 یک دیدگاه جدید ارسال کرد 1 سال, ماه 2 قبل

  خخخخخ
  عاشقتم

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  تلخ ترین حرف دوستت دارم اما …
  شیرین ترین حرف … اما دوستت دارم

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  شاهرگم قید توست ، بزنم میمیرم …

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  تمام دنیا را گشته ام
  کنار تو اما ، دنیای دیگریست !

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  معجزه یعنی

  آغوش تـــــو

  که شیرین می کند

  دریای شور دلم را

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  « عشق » یعنی

  بعدِ یک دعوای اساسی

  تنهایت نمی گذارد و ____

  وقتی صدایش میزنی با دلخوری می گوید ____

  « جـــــــــــــــانم »

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  کاش می شد “فقط” ، تــــو را داشته باشم

  خدا هی بپرسد: خوب،دیگر چه؟؟!

  من بگویم : هیچ،

  همین کافیست …

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 5 قبل

  تنهایی هایم را با هیچ کس قسمت نمیکنم
  جز تو
  و حرف هایم را ه کسی نمی گویم
  جز تو!
  با کسی قهر نمیکنم
  جز تو
  و به کسی جز «تو»،«تو» نمی گویم!
  تنها تویی که مرا میشنوی
  و تنها تویی
  که میتوانی طوری به من جواب دهی
  که تا سال های سال خیالم از بابت همه چیز راحت باشد!
  باید بگویم در این دنیا
  کسی را ندارم جز «تو»

 • mobina81 تصویر پروفایل خود را تغییر داد 1 سال, ماه 5 قبل

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 7 قبل

  به سمت من که می آیی

  شبیه ماهی ای می شوم که

  از شادی

  در تنگ خودش نمی گنجد

  می پرد بیرون،

  و در هوای تو غرق می شود!

 • ادامه نوشته ها

کاربران آنلاین

تصویر پروفایل dellaram
تصویر پروفایل vahid
تصویر پروفایل hp
تصویر پروفایل forever