فعالیت

 • mobina81 چیزی ارسال کرد: 1 سال و 3 ماه قبل

  حواســــم را هرکـــجا که پــرت می کـــنم

  باز هـــم کـــنار تـــو می افتد !

  تو آنجـــا

  و من اینجــــا …

  انگــار همه راست می گفـتـنـد :

  تو کـــجا و من کـــجا …؟!!

کاربران آنلاین

تصویر نمایه Chet Rason
تصویر نمایه h75.yasin
تصویر نمایه Vince McCall
تصویر نمایه Marilynn Calderone
تصویر نمایه Eunice Cullen