فعالیت

  • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 5 قبل

    از من مپرس تو را چقدر دوست دارم …

    اگر بگویم یک عالمه .. دروغ است ..

    من تو را به اندازه یک قطره آب دوست دارم …

    وقتی محتاجش شدی … میفهمی !

کاربران آنلاین

هیچ کاربری آنلاین نیست