فعالیت

 • mobina81 چیزی ارسال کرد: 1 سال و 2 ماه قبل

  به سمت من که می آیی

  شبیه ماهی ای می شوم که

  از شادی

  در تنگ خودش نمی گنجد

  می پرد بیرون،

  و در هوای تو غرق می شود!

کاربران آنلاین

هیچ کاربری آنلاین نیست