فعالیت

 • mobina81 چیزی ارسال کرد: 9 ماه و 2 هفته قبل

  « عشق » یعنی

  بعدِ یک دعوای اساسی

  تنهایت نمی گذارد و ____

  وقتی صدایش میزنی با دلخوری می گوید ____

  « جـــــــــــــــانم »

کاربران آنلاین

هیچ کاربری آنلاین نیست