فعالیت

 • mobina81 یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  « عشق » یعنی

  بعدِ یک دعوای اساسی

  تنهایت نمی گذارد و ____

  وقتی صدایش میزنی با دلخوری می گوید ____

  « جـــــــــــــــانم »

کاربران آنلاین

تصویر پروفایل hp